Pišite nam

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

I. Základní ustanovení

 1. Upravljavec osebnih podatkov v skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR) je Jan Plaček, ID št. 03725341, s sedežem Okružní 361/14, 747 18 Píšt' (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
 2. Kontaktni podatki upravitelja so

Naslov: Okružní 361/14, 747 18 Píšť

Email: info@momanio.si

Telefon: +420 591142359

 1. Osebni podatki pomenijo vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, omrežni identifikator ali na enega ali več posebnih elementov fizične, fiziološke, genetske, duševne, gospodarske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe.
 2. Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

II. Viri in kategorije obdelanih osebnih podatkov

 1. Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih posredovali, ali osebne podatke, ki jih je upravljavec pridobil na podlagi izpolnitve vašega naročila.
 2. Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe.

III. Zakoniti razlog in namen obdelave osebnih podatkov

 1. Zakoniti razlog za obdelavo osebnih podatkov je
 1. Namen obdelave osebnih podatkov je
 1. Upravljavec ne sprejema samodejnih individualnih odločitev v smislu člena 22 SUVP. Za takšno obdelavo ste dali izrecno soglasje.

IV. Obdobje hrambe podatkov

 1. Upravljavec hrani osebne podatke
 1. Po izteku obdobja hrambe upravljavec izbriše osebne podatke.

V. Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)

 1. Prejemniki osebnih podatkov so osebe
 1. Upravljavec osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo (državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo.
 2. Upravljane storitve, ki zagotavljajo trženjske in podporne storitve.

VI. Vaše práva

 1. V skladu z GDPR imate pravico
 1. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri uradu za varstvo osebnih podatkov, če menite, da je bila kršena vaša pravica do varstva osebnih podatkov.

VII. Pogoji varnosti osebnih podatkov

 1. Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov.
 2. Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za varno shranjevanje podatkov in hranjenje osebnih podatkov v papirni obliki, zlasti varen/šifriran spletni dostop, šifriranje gesel strank v zbirki podatkov, redne posodobitve sistema, redne varnostne kopije sistema.
 3. Upravljavec izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo osebe, ki jih pooblasti.

VIII. Končne določbe

 1. Z oddajo naročila prek spletnega obrazca za naročilo potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji politike zasebnosti in da jo v celoti sprejemate.
 2. S temi pogoji se strinjate tako, da v spletnem obrazcu označite polje za soglasje. S potrditvijo obrazca za soglasje potrjujete, da ste seznanjeni s politiko zasebnosti in da jo v celoti sprejemate.
 3. Upravitelj lahko te pogoje spremeni. Novo različico politike zasebnosti bo objavil na svojem spletnem mestu in jo poslal tudi na e-poštni naslov, ki ste ga posredovali upravljavcu.

   

 

Ti pogoji začnejo veljati 25.5.2018.